พระองค์ไม่ทรงเป็นแค่พระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่..

แต่ยังทรงเป็น”พ่อหลวง”ของปวงชนชาวไทยของเราทุกคน


ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า พนักงานร้าน เอาท์ดอร์วิชั่น





เข้าสู่เวปไซด์ Outdoor Vision