ทรงพระเจริญ

 
 

พระองค์ไม่ทรงเป็นแค่พระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่..

แต่ยังทรงเป็น”พ่อหลวง”ของปวงชนชาวไทยของเราทุกคน


ร้าน Outdoor Vision ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดดลบันดาล ให้พ่อหลวงทรงพระพลานมัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านานเข้าสู่เวปไซด์ Outdoor Vision

 

Long Live the King